Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 14:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/02/2018 14:25

南定海溢

海溢緣何事,
邊氓赴陸沉。
銀山傾萬屋,
青磷迸重陰。
已失西鄰好,
終虛北望心。
從今憂國念,
不比昔年深。

 

Nam Định hải dật

Hải dật duyên hà sự,
Biên manh phó lục trầm.
Ngân sơn khuynh vạn ốc,
Thanh lấn bính trùng âm.
Dĩ thất tây lân hảo,
Chung hư bắc vọng tâm.
Tòng kim ưu quốc niệm,
Bất tỷ tích niên thâm.

 

Dịch nghĩa

Nước biển dâng tràn duyên do vì sao
Để cho nhân dân ven bờ phải chết chìm trên cạn
Sóng trắng cuộn cao xô nghiêng muôn ngôi nhà
Lửa ma xanh bay tản ra trong lớp khí âm
Đã mất tình hoà hảo với láng giềng phía tây
Rốt cuộc lòng trông mong vào phía bắc cũng không vào đâu cả
Từ nay niềm nghĩ lo việc nước
Chiều sâu không thể sánh ngang với năm xưa


Bão có sóng thần xảy ra tháng 6 năm 1867 tại nhiều tỉnh ven Vịnh Bắc Bộ. Ở Nam Định dân biển chết nhiều.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Vì đâu nước biển tràn lên
Để dân ven phải chết chìm trên khô
Muôn nhà sóng bạc cuốn xô
Lửa ma tan giữa mịt mù khí âm
Phía tây đã mất tình gần
Trông chờ phương bắc bao ngần hoá không
Từ nay tính việc non sông
Nghĩ lo nát óc cháy lòng hơn xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì sao nước biển dâng tràn vô,
Để biến ven bờ chìm chết khô.
Sóng trắng xô nhà muôn cuộn đổ.
Lửa ma bay tản khí âm xô.
Phía tây đã mất tình lân hảo,
Phía bắc lòng trông cũng chẳng nhờ.
Lo nghĩ từ nay cho việc nước,
Chiều sâu không thể sánh năm mô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cớ đâu nước biển dâng tràn
Ven bờ dân chúng chết chìm trên cao
Sóng dâng nhà cửa đổ nhào
Lửa ma chấp chới tuôn trào khí âm
Phía tây hoà hảo không xong
Nhìn về phương bắc trông mong được gì
Nước nhà lo nghĩ từ nay
Làm sao có thể sánh tày năm xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời