去歲春殘黃鳥歸
秋容憔悴月明知
東風昨夜吹何處
更惹新愁上曉眉

 

Liễu

Khứ tuế, xuân tàn, hoàng điểu quy,
Thu dung tiều tụy, nguyệt minh tri,
Đông phong tạc dạ xuy hà xứ,
Cánh nhạ tân sầu thướng hiểu mi.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái, mùa xuân đã tàn, chim hoàng oanh bay về
Dung nhan tiều tụy chỉ có ánh trăng sáng kia biết
Đêm qua gió xuân thổi ở xứ nào
Lại rước lấy mối sầu mới dâng lên nét mày thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Năm ngoái oanh về, xuân sắp đi
Hao gầy riêng biết có trăng khuya
Gió đông đêm trước về đâu nhỉ ?
Sầu mới dâng đầy một nét mi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Năm ngoái xuân tàn oanh trở về
Dáng thu tiều tuỵ ánh trăng hay
Gió xuân thổi xứ nào đêm trước
Càng gợi sầu trên mi sáng nay


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm ngoái xuân tàn oanh trở lại
Nét gầy, riêng biết ánh trăng khuya
Gió xuân đêm trước từ đâu thổi
Đem mối sầu kia vẽ nét mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Năm ngoái xuân tàn hoàng yến về
Trăng hay, tiều tuỵ vẻ thu kia
Gió xuân đêm trước nơi nào thổi
Lại rước sầu thêm hiện nét mi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái xuân tàn oanh trở về,
Dáng gầy riêng biết ánh trăng quê.
Gió xuân đêm trước nơi nào thổi,
Lại rước sầu dâng lên nét mi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời