客亭

樵兄漁弟護來還,
水竹三分屋數間。
他日客亭修故事,
楝花時節憶倉山。

 

Khách đình

Tiều huynh ngư đệ hộ lai hoàn,
Thuỷ trúc tam phân ốc sổ gian.
Tha nhật khách đình tu cố sự,
Luyện hoa thời tiết ức Thương Sơn.

 

Dịch nghĩa

Anh đốn củi, em câu cá, giúp đỡ lẫn nhau
Với cây tre nước ba phân, dựng nhà có mấy gian
Một ngày kia có việc sửa lại nhà khách
Đến mùa luyện hoa, lại nhớ Thương Sơn


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Anh đốn, em câu, giúp lẫn nhau
Mấy gian tre nước có đâu giàu
Ngày kia chữa lại khu nhà khách
Hoa luyện Thương Sơn nhớ trước sau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Anh đốn củi, em đi câu
Tới lui giúp đỡ lẫn nhau bao lần
Những cây tre nước ba phân
Một ngôi nhà lá mấy gian tạm thời
Ngày kia nhà khách tiếp người
Bàn nhau sửa lại, việc đời ngày xưa
Luyện hoa chờ đợi đến mùa
Biết đâu chẳng nhớ cho vừa Thương Sơn


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh đốn củi em câu giúp nhau
Mấy gian tre nước dựng nhà mau.
Ngày kia có việc sửa nhà khách,
Lại nhớ Thương Sơn muà luyện hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Em câu, anh đốn giúp nhau cùng
Tre nước ba phân dựng mấy gian
Nhà khách mai kia tu sửa lại
Đến mùa hoa nở nhớ Thương Sơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời