17/10/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách đình
客亭

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 10:21

 

Nguyên tác

樵兄漁弟護來還,
水竹三分屋數間。
他日客亭修故事,
楝花時節憶倉山。

Phiên âm

Tiều huynh ngư đệ hộ lai hoàn,
Thuỷ trúc tam phân ốc sổ gian.
Tha nhật khách đình tu cố sự,
Luyện hoa thời tiết ức Thương Sơn.

Dịch nghĩa

Anh đốn củi, em câu cá, giúp đỡ lẫn nhau
Với cây tre nước ba phân, dựng nhà có mấy gian
Một ngày kia có việc sửa lại nhà khách
Đến mùa luyện hoa, lại nhớ Thương Sơn

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Anh đốn, em câu, giúp lẫn nhau
Mấy gian tre nước có đâu giàu
Ngày kia chữa lại khu nhà khách
Hoa luyện Thương Sơn nhớ trước sau
Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970
[] Hoa kim linh thường nở cuối mùa xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Khách đình