夜聞棹歌

欸乃漁人曲,
餘音聽不窮。
正多滄海意,
況在月明中。

 

Dạ văn trạo ca

Ai nãi ngư nhân khúc,
Dư âm thính bất cùng.
Chính đa thương hải ý,
Huống tại nguyệt minh trung.

 

Dịch nghĩa

Khúc hát nhà chài theo nhịp mái chèo
Dư âm nghe mãi không dứt
Đã mang đầy ý vị của biển xanh
Huống nữa lại ngân trong ánh trăng vằng vặc


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Nhịp nhàng khúc hát nhà chài
Dư âm nghe vọng xa khơi chẳng cùng
Đã đầy ý nghĩa mênh mông
Lại ngân trong ánh trăng lồng mênh mang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhịp mái chèo khúc hát nhà chài,
Dư âm không dứt mãi bên tai.
Đã mang biển xanh đầy ý vị,
Huống nữa ngân vang ánh trăng dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhịp khúc mái chèo nhà hát chài,
Dư âm không dứt mãi bên tai.
Đã mang ý vị biển xanh đó,
Huống nữa ngân vang ánh nguyệt dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhịp chài vang khúc hát
Dư âm vọng khôn cùng
Đã mênh mang ý biển
Lại vằng vặc trăng thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời