23/06/2021 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ văn trạo ca
夜聞棹歌

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 19:36

 

Nguyên tác

欸乃漁人曲,
餘音聽不窮。
正多滄海意,
況在月明中。

Phiên âm

Ai nãi ngư nhân khúc,
Dư âm thính bất cùng.
Chính đa thương hải ý,
Huống tại nguyệt minh trung.

Dịch nghĩa

Khúc hát nhà chài theo nhịp mái chèo
Dư âm nghe mãi không dứt
Đã mang đầy ý vị của biển xanh
Huống nữa lại ngân trong ánh trăng vằng vặc

Bản dịch của Lương An

Nhịp nhàng khúc hát nhà chài
Dư âm nghe vọng xa khơi chẳng cùng
Đã đầy ý nghĩa mênh mông
Lại ngân trong ánh trăng lồng mênh mang
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Dạ văn trạo ca