Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 10:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/02/2018 10:14

夜步口號

醉別東門郭,
逍然心自閒。
茫茫車馬地,
明月在秋山。

 

Dạ bộ khẩu hào

Tuý biệt đông môn quách,
Tiêu nhiên tâm tự nhàn.
Mang mang xa mã địa,
Minh nguyệt tại thu san (sơn).

 

Dịch nghĩa

Đang say rời thành ngoài cửa đông
Được ung dung tự tại lòng thấy thư thái
Nơi chốn xe ngựa chỉ thấy mịt mờ
(Sao bằng) trăng sáng nơi núi mùa thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Rượu say rời cửa thành đông
Tiêu dao tự tại thấy lòng thoả thuê
Mịt mờ nơi chốn ngựa xe
Mênh mông trăng sáng bốn bề núi thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rời thành say khướt cửa bên đông,
Tự tại ung dung thư thái lòng.
Thấy chốn ngựa xe chỉ mịt mịt.
Mùa thu trăng sáng núi mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đang say từ biệt thành đông
Ung dung thư thái tấm lòng thảnh thơi
Lao nhao xe ngựa mù trời
Vầng trăng vằng vặc sáng ngời núi thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời