憶靈山寺

不到靈山二十年,
谿光林影想依然。
之應自下青榕樹
每每春來憶泊船。

 

Ức Linh Sơn tự

Bất đáo Linh Sơn nhị thập niên,
Khê quang lâm ảnh tưởng y nhiên.
Chi ưng tự hạ thanh dung thụ
Mỗi mỗi xuân lai ức bạc thuyền.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi năm không đến chùa Linh Sơn
Vẻ sáng con suối chảy và bóng rừng nghĩ vẫn y như cũ
May ra, mé dưới chùa, cây đa hãy còn xanh biếc
Nhớ cứ mỗi một mùa xuân sang đến ghé thuyền


Chùa Linh Sơn nằm ở làng Dương Xuân thượng, nay thuộc ngoại thành Huế, trước kia gồm có Đông Thiền, Tây Thiền, nay không còn.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Hai chục năm, chùa chẳng dịp lên
Bóng rừng, vẻ suối hẳn y nguyên
May ra còn biếc vòm đa cũ
Nhớ mỗi mùa xuân đến đậu thuyền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Sơn hai chục năm chưa lên,
Vẻ suối bóng rừng nghĩ vẫn nguyên.
Chùa mé may ra đa vẫn biếc,
Xuân sang nhớ mỗi lúc neo thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai chục năm qua chùa chẳng viếng
Suối rừng phong cảnh vẫn y nguyên
Dưới chùa còn đó tàng đa biếc
Mỗi độ xuân sang ghé buộc thuyền

35.00
Trả lời