22/10/2021 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Linh Sơn tự
憶靈山寺

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 15:46

 

Nguyên tác

不到靈山二十年,
谿光林影想依然。
之應自下青榕樹
每每春來憶泊船。

Phiên âm

Bất đáo Linh Sơn nhị thập niên,
Khê quang lâm ảnh tưởng y nhiên.
Chi ưng tự hạ thanh dung thụ
Mỗi mỗi xuân lai ức bạc thuyền.

Dịch nghĩa

Hai mươi năm không đến chùa Linh Sơn
Vẻ sáng con suối chảy và bóng rừng nghĩ vẫn y như cũ
May ra, mé dưới chùa, cây đa hãy còn xanh biếc
Nhớ cứ mỗi một mùa xuân sang đến ghé thuyền

Bản dịch của Lương An

Hai chục năm, chùa chẳng dịp lên
Bóng rừng, vẻ suối hẳn y nguyên
May ra còn biếc vòm đa cũ
Nhớ mỗi mùa xuân đến đậu thuyền
Chùa Linh Sơn nằm ở làng Dương Xuân thượng, nay thuộc ngoại thành Huế, trước kia gồm có Đông Thiền, Tây Thiền, nay không còn.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Ức Linh Sơn tự