Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 08:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/02/2018 08:53

田廬小憩題壁

一把茅茨四面風,
稻香吹枕臥田翁。
水車揚扇東西列,
可在侯王鹵簿中。

 

Điền lư tiểu khế đề bích

Nhất bả mao từ tứ diện phong,
Đạo hương xuy chẩm ngoạ điền ông.
Thuỷ xa dương phiến đông tây liệt,
Khả tại hầu vương lỗ bộ trung.

 

Dịch nghĩa

Một nắm tranh cỏ lợp bốn phía gió lồng
Hương lúa phả vào gối ông nông dân nằm ngủ
Xe đạp nước để đầu đông, chiếc quạt lúa để đầu tây
Như thể (nằm) giữa nghi trượng bậc vương hầu


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Một mái tranh bốn mặt gió lồng
Mùi hương lúa ngát gối ông nông
Đầu đông xe nước đầu tây quạt
Như giữa trần nghi một đức ông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái nhà tranh gió bốn bề lồng,
Hương lúa phả vào gối nghiệp nông.
Quạt lúa đầu tây đông đạp nước,
Như trong nghi trượng một nhà công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mái đơn, bốn phía gió lồng
Mùi hương lúa ngát gối nồng người quê
Đông tây xe, quạt đề huề
Tựa như nghi trượng khác chi vương hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời