21/09/2023 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền lư tiểu khế đề bích
田廬小憩題壁

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 08:47

 

Nguyên tác

一把茅茨四面風,
稻香吹枕臥田翁。
水車揚扇東西列,
可在侯王鹵簿中。

Phiên âm

Nhất bả mao từ tứ diện phong,
Đạo hương xuy chẩm ngoạ điền ông.
Thuỷ xa dương phiến đông tây liệt,
Khả tại hầu vương lỗ bộ trung.

Dịch nghĩa

Một nắm tranh cỏ lợp bốn phía gió lồng
Hương lúa phả vào gối ông nông dân nằm ngủ
Xe đạp nước để đầu đông, chiếc quạt lúa để đầu tây
Như thể (nằm) giữa nghi trượng bậc vương hầu

Bản dịch của Lương An

Một mái tranh bốn mặt gió lồng
Mùi hương lúa ngát gối ông nông
Đầu đông xe nước đầu tây quạt
Như giữa trần nghi một đức ông
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Điền lư tiểu khế đề bích