Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2013 15:35

Của trong thiên hạ một tay thâu,
Thác xuống âm cung sự nghiệp đâu.
Hòm sẵn đất trời dành liệm cốt,
Đèn nhờ nhựt nguyệt để chong dầu.
Cỏ cây tạm tế đền ơn nặng,
Chim chóc theo đưa đáp ngãi sâu.
Một nắm xác tàn còn rõ dấu,
Gặp đời Tây Bá biết bao lâu.