Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng.
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trau tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn,
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng.


Tôn phu nhân tức em gái Tôn Quyền, vua nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Thục là nhà Thục Hán (Trung Quốc). Phan Văn Trị có hoạ lại bài này của Tôn Thọ Tường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

bổ sung

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng.
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trao tria mảnh má hồng.
Son phấn thà đem dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông.
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn,
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng.
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết.
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.


còn sót 2 câu
62.83
Trả lời
Ảnh đại diện

2 câu cuối

2 câu cuối bạn nêu nằm trong bài hoạ của Phan Văn Trị: http://www.thivien.net/vi...ID=2QPunOmLgrsvyXQ3UrvfoA

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời