Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 22:01

Cùng thế chi hơn bản có tiền,
Có tiền thì đặng sướng như tiên.
Như tiên mới dễ lên làm chủ,
Làm chủ lo chi chẳng có quyền.
Có quyền muốn thế là nên thế,
Nên thế cầu duyên ắt thắm duyên.
Thắm duyên thêm lắm quyền cùng thế,
Cùng thế chi hơn bản có tiền.


Hai chữ mỗi câu trước là hai chữ đầu câu sau.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007