16/06/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyển vĩ hồi văn

Tác giả: Tôn Thất Mỹ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 22:01

 

Cùng thế chi hơn bản có tiền,
Có tiền thì đặng sướng như tiên.
Như tiên mới dễ lên làm chủ,
Làm chủ lo chi chẳng có quyền.
Có quyền muốn thế là nên thế,
Nên thế cầu duyên ắt thắm duyên.
Thắm duyên thêm lắm quyền cùng thế,
Cùng thế chi hơn bản có tiền.
Hai chữ mỗi câu trước là hai chữ đầu câu sau.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Mỹ » Chuyển vĩ hồi văn