Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 18/04/2020 23:35 bởi tôn tiền tử
Tây Thục kỹ 西蜀妓 là một kỹ nữ do một môn khách của Lục Du 陸遊 (1125-1209) đem từ Tây Thục về, kiếm một chỗ riêng cho ở rồi vài ngày lại tới thăm.