Hình như
Gió muốn nói với tôi
Một điều gì đó
Gió cứ ngập ngừng
Rồi lặng lẽ bay đi

Hình như
Sông muốn nói với tôi
Một điều gì đó
Cứ ấp úng thẹn thùng
Rồi bẽn lẽn trôi đi...

16-8-2020