Có người mỹ nữ,
Thanh tú xinh tươi.
Chúm chím miệng cười,
Tính tình hoà nhã.
Biết âm hiểu nhạc,
Lựa phím so dây.
Tiếng động lòng người,
Hương thơm lan toả.
Làu thông Trịnh, Sở,
Lưu loát cung, thương.
Động tai, cảm lòng,
Người nghe nhung nhớ.

Chim tìm nơi trú,
Giữa bãi hoang tàn.
Vươn dài cánh, cổ,
Gọi bạn tìm thân.
Ngoái nhìn thương xót,
Ta chợt buồn than.
Ôi người xưa hỡi,
Sầu cách nào tan?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.