26/10/2020 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiện tai hành kỳ 2
善哉行其二

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2010 01:41

 

Nguyên tác

有美一人,
婉如清揚。
妍姿巧笑,
和媚心腸。
知音識曲,
善為樂方。
哀絃微妙,
清氣含芳。
流鄭激楚,
度宮中商。
感心動耳,
綺麗難忘。

離鳥夕宿,
在破中洲。
延頸鼓翼,
悲鳴相求。
眷然顧之,
使我心愁。
嗟爾昔人,
何以忘憂?

Phiên âm

Hữu mỹ nhất nhân,
Uyển như thanh dương.[1]
Nghiên tư xảo tiếu,
Hoà mị tâm trường.
Tri âm thức khúc,
Thiện vi nhạc phương.
Ai huyền vi diệu,
Thanh khí hàm phương.
Lưu Trịnh, kích Sở,
Độ cung, trung thương.
Cảm tâm động nhĩ,
Ỷ lệ nan vương (vong).

Ly điểu tịch túc,
Tại phá trung châu.
Diên cảnh cổ dực,
Bi minh tương cầu.
Quyến nhiên cố chi,
Sử ngã tâm sầu.
Ta nhĩ tích nhân,
Hà dĩ vong ưu?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Có người mỹ nữ,
Thanh tú xinh tươi.
Chúm chím miệng cười,
Tính tình hoà nhã.
Biết âm hiểu nhạc,
Lựa phím so dây.
Tiếng động lòng người,
Hương thơm lan toả.
Làu thông Trịnh, Sở,
Lưu loát cung, thương.
Động tai, cảm lòng,
Người nghe nhung nhớ.

Chim tìm nơi trú,
Giữa bãi hoang tàn.
Vươn dài cánh, cổ,
Gọi bạn tìm thân.
Ngoái nhìn thương xót,
Ta chợt buồn than.
Ôi người xưa hỡi,
Sầu cách nào tan?
Đây là một bài thơ tình, đoạn đầu miêu tả người đẹp giỏi đàn, giỏi ca, đoạn sau miêu tả một chú chim lạc bầy nhưng là tự ví với bản thân đang cảm thấy cô đơn.


[1] Hai câu mượn ý từ thiên "Dã hữu man thảo" 野有蔓草 trong Thi kinh: "Hữu mỹ nhất nhân, Thanh dương uyển hề" 有美一人,清揚婉兮 (Có một mỹ nhân, Mắt trong mày đẹp).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Thiện tai hành kỳ 2