Người đàn ông chết đi để lại những gì?
Người vợ
Và đứa con
Không gì khác
Thậm chí một tấm bia

Người đàn bà chết đi để lại những gì?
Bông hoa buồn cúi mặt
Và đứa con
Không gì khác
Thậm chí cả áo quần

Đứa trẻ chết đi để lại những gì?
Đồ chơi bị vỡ
Và giọt nước mắt khô
Không gì khác
Thậm chí cả những hồi ức

Người lính chết đi để lại những gì?
Vũ khí
Và thế giới đổ nát
Không gì khác
Thậm chí cả những khoảnh khắc bình yên

Tất cả những gì người chết để lại
Đó là những người sống chúng ta
Chỉ những người sống chúng ta
Không gì khác
Không gì khác

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)