Kết cục có thể giống nhau
Nhưng nguyên nhân thì hàng ngàn hàng vạn
Việc nhỏ tày đình - thành bại ai hay?

Mọi nguyên nhân từ cuộc sống sinh ra
Rồi như những đường ray chạy biến vào tít tắp
Như những hầm lò bỏ quên, mặc con người chui rúc
Một ban mai sẽ sập xuống vô tình

Có bất thường đâu, dù sự việc thình lình
Tất cả đều không tránh khỏi!
Những năm tháng quên đi, đều hoá tuổi
Thuyết nhân quả quên đi, vẫn báo ứng luân hồi!


dịch qua bản tiếng Nga
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)