Поэт

Горячо любимому другу Грише

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда мать,
Кто людей, как братьев, любит
И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!


1912

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tặng bạn Grisha yêu quý

Anh là nhà thơ giết chết kẻ thù
Quí sự thật như là người mẹ
Yêu mọi người như những người anh em
Và vì họ sẵn sàng chịu đau khổ.

Rất thông thạo tất cả có thể làm
Những việc làm mà người ta không thể.
Anh là nhà thơ, nhà thơ của nhân dân
Là nhà thơ của quê hương, đất mẹ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Tặng bạn thân Grisha

Ai đã giết nhà thơ yêu mến ấy?
- Kẻ thù!
Và đau thương có thật của ai kia?
- Người mẹ!
Ai đã yêu người như thể những anh em
Và cả quyết dám khổ đau vì họ?
- Nhà thơ!

Nhà thơ đã tự do làm tất cả
Mà bao nhiêu người khác chẳng thể làm…
Nhà thơ,
Anh là nhà thơ của nhân gian
Nhà thơ của đất mẹ, quê hương...

chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời