Gió thổi đinh hương bay tứ tung
Lá non dưới nắng khẽ reo mừng
Bên tường những cánh hoa vương vãi
Mà với em thì xuân dửng dưng

Dưới gốc cành mơ đang trổ hoa
Em đi trong lạnh lẽo, nhạt nhoà
Tháng Tư hạnh phúc mùa ân ái
Rồi tháng Năm về chợt xót xa.