Tớ đây – đà điểu trẻ,
Kiêu hãnh và thật oai,
Khi tức giận tớ đá
Chân tớ cứng đầy chai.

Những khi tớ sợ hãi,
Tớ chạy, cổ vươn dài.
Nhưng tớ không biết hát,
Tớ cũng chả biết bay.