Les frelons et les mouches à miel

A l’oeuvre on connaît l’Artisan.
Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent :
Des Frelons les réclamèrent ;
Des Abeilles s’opposant,
Devant certaine Guêpe on traduisit la cause.
Il était malaisé de décider la chose.
Les témoins déposaient qu’autour de ces rayons
Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs,
De couleur fort tannée, et tels que les Abeilles,
Avaient longtemps paru. Mais quoi ! dans les Frelons
Ces enseignes étaient pareilles.
La Guêpe, ne sachant que dire à ces raisons,
Fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière
Entendit une fourmilière.
Le point n’en put être éclairci.
“De grâce, à quoi bon tout ceci ?
Dit une Abeille fort prudente,
Depuis tantôt six mois que la cause est pendante,
Nous voici comme aux premiers jours.
Pendant cela le miel se gâte.
Il est temps désormais que le juge se hâte :
N’a-t-il point assez léché l’Ours ?
Sans tant de contredits, et d’interlocutoires,
Et de fatras, et de grimoires,
Travaillons, les Frelons et nous :
On verra qui sait faire, avec un suc si doux,
Des cellules si bien bâties.”
Le refus des Frelons fit voir
Que cet art passait leur savoir ;
Et la Guêpe adjugea le miel à leurs parties.
Plût à Dieu qu’on réglât ainsi tous les procès !
Que des Turcs en cela l’on suivît la méthode !
Le simple sens commun nous tiendrait lieu de Code ;
Il ne faudrait point tant de frais ;
Au lieu qu’on nous mange, on nous gruge,
On nous mine par des longueurs ;
On fait tant, à la fin, que l’huître est pour le juge,
Les écailles pour les plaideurs.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Có bắt tay vào việc
Mới biết được dở hay
Bắt gặp mấy tầng mật vô chủ
Đàn ong bầu đòi nói của mình
Đàn ong bầu yêu cầu xác minh
Vụ kiện đưa vò vẽ xét xử
Của thuộc về ai
Khó làm sáng tỏ
Các chứng tá khai
Từ lâu đã gặp
Một loài động vật
Nâu nhạt dài dài
Xung quanh tầng mật
Vo vo cánh bay
Tựa như ong vậy
Nhưng đặc điểm ấy
Cũng giống ong bầu
Vò vẽ trước sau
Không có cách nào
Tìm được lý lẽ
Nhằm gỡ thế bí
Lại cho điều tra
Chứng tá hàu toà
Đông như tổ kiến
Mịt mù vụ kiện
Tựa mớ bòng bong
Xử mãi chưa xong
Một chị ong mật
Thận trọng xưa nay
Bèn nói như vầy:
"Xin toà cho biết
Cứ để thế ni
Thì ích lợi gì?
Sáu tháng trôi đi
Giẫm chân tại chỗ
Mật thì bỏ đó
Hỏng dần từng ngày
Lúc này là lúc
Toà phải khẩn trương
Có vì thói thường
Nay thêm mai bớt
Chẳng cần phúc tra
Chẳng cần phản chứng
Một mớ lủng củng
Lần mãi không ra
Xin toà chiếu cố
Cho hai loài ong
Ra đây xây tổ
Qua đó sẽ rõ
Ai biết ai không"
Ong bầu phản đối
Lời giải quyết này
Vì thế biết ngay
Bọn này không thạo
Nghệ thuật xây tầng
Mật ong tuyệt hảo
Ai thật ai xạo
Trắng đen rõ ràng
Vò vẽ giao hoàn
Vật về cố chủ

Lạy trời phù hộ
Cho vụ kiện nào
Cũng theo lối Thổ
Xét xử nhanh sao
Lẽ thường bình dị
Thay luật không sai
Đỡ bao lệ phí
Đằng này cứ thế
Họ gặm họ nhai
Xét xử kéo dài
Làm ta kiệt quệ
Tình hình tồi tệ
Đến nỗi về sau
Quan toà hưởng ruột ngao
Người thưa còn cặp vỏ


Nguồn: 200 bài ngụ ngôn Jean de La Fontaine, NXB Thế giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đàm Duy Tạo

Vào công việc mới hay ai thợ.
Chắc vào đâu chứng cớ mồm không.
Ong bầu thấy mật mấy dòng.
Nhân khi vô chủ tham lòng nhận luôn.
Ong mật vội đầu đơn khiếu nại.
Việc đưa ra phân giải trước toà.
Quan toà bầu vẽ xét ra.
Theo lời khai chứng khó mà giải phân:
Chứng đều nhận quây quần đắp mật.
Là một đoàn Sí vật loài râu,
Mình hơi dài sắc thẫm nâu.
Khi bay tiếng cánh vù vù như ong.
Hình sắc ấy bầu chung với mật,
Toà xét ra chứng thật chưa rành.
Truyền đem xét lại phân minh.
Dò nghe dân chúng tận tình mới hay.
Điều tra mãi qua ngày qua tháng,
Vẫn không ra đích đáng của ai.
Một chàng ong mật kêu nài,
Rằng: “Tôi xin lỗi các ngài toà quan,
Việc xét hỏi quả toàn vớ vẩn,
Sáu tháng rồi mà vẫn không đâu.
Án chưa xét được chút nào,
Mật e sắp hỏng xử ngay xin ngài,
Việc tôi tưởng kéo dài đã đủ,
Thôi xin đừng chứng nọ cung này:
Xin cho hai bọn tôi đây,
Thi nhau lấy mật mà xây thành dòng”.
Lời từ chối của ong bầu nọ,
Tỏ ngay ra ai chủ mật kia.
Quan toà chứng thực liền phê,
Cho ong mật lãnh mật về. Việc xong.
Xin trời giúp các ông xử kiện.
Làm như ong ở truyện trên này.
Tội theo lối Thổ phạt ngay,
Lẽ thường giản dị đủ thay luật lề:
Đã khỏi tốn tiền về giấy mực,
Lại hết nghề quay ngược bẻ xuôi.
Khỏi sinh những truyện nực cười.
Ruột sò quan nhậm, dân đôi vỏ nhìn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời