Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 21/08/2014 15:03 bởi tôn tiền tử
Sử Cẩn 史谨 tự Công Cẩn 公谨, sống khoảng cuối đời Nguyên đầu đời Minh, người Côn Sơn sau tới ở tại Vân Nam.