«Khởi thuỷ
là Ngôn từ
và Ngôn từ
là Thượng đế»

và Thượng đế cho chúng ta
ngôn từ

và chúng ta ở
trong ngôn từ

Và ngôn từ là
giấc mộng của chúng ta
và giấc mộng là
cuộc đời chúng ta

*

Từ đỉnh cao
tôi thấy
lòng thung của thèm khát
những từ mới
những từ tạo dựng Thượng đế

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé