Ta ẩn náu
hỡi Tình yêu
dưới mái lều huyền ảo của mi

trong khu rừng đang hít thở
nơi những ngọn cỏ
nghiêng mình

là vì
không có gì đẹp hơn

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé