I.

Ngày trở lại, tâm hồn anh cháy bỏng,
Ngày sướng vui ta hội ngộ bên nhau,
Mùa đông hoang trong thời tiết nặng sầu,
Mặt trời mùa hạ ngọt ngào một nửa.
Niềm hãnh diện hơn thuỷ triều dâng bủa,
Vượt qua làn ranh oi bức tuôn trào;
Hơn áo choàng vua, vương miện địa cầu,
Trời cho anh nhiều hơn, là em đó!

II.

Suốt ngày đêm mang hân hoan bày tỏ,
Hoặc thiên nhiên cho khoái lạc dạt dào,
Trong khi vui tâm trí cũng lao xao,
Vì chính em, cho mình anh lẽ sống.
Khi kẻ thù hung cuộc đời tận mống,
Đến giữa khiến ta kết chặt hình hài,
Bàn tay sắt đã phá vỡ vành đai,
Phá hạnh phúc, làm tim anh tan nát.