14.00
15 bài thơ
Tạo ngày 12/04/2015 14:41 bởi tôn tiền tử
Tập thơ được những người bạn in sau khi tác giả đã qua dời.