Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:56

Lòng say theo mộng lạc mai trang
Ngọn nến chong khuya bóng võ vàng
Lời chép nhớ nhung chưa kịp gởi
Một trời lá gió đã đưa sang


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011