44.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:20

Anh buộc đời em bến buộc thuyền
Nước trôi thuyền trở bến nằm yên
Một mai anh thả thuyền lơi bến
Mây nước lòng em lạnh ước nguyền


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011