Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 18:50

Ba luống tường vi cánh nõn nà
Mai vàng một khóm mấy tầng hoa
Bao phen gói ghém hương vườn cũ
Em mãi chưa về bạn ở xa


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011