Chưa có đánh giá nào
64 bài thơ
Tạo ngày 14/11/2019 02:04 bởi tôn tiền tử
Lời dẫn của tác giả:

Tập thơ này gồm một trăm lẻ tám bài thất tuyệt. Một bài rút ở Một tấm lòng, sáu bài trích ở Mùa cổ điển, một trăm lẻ một bài chọn trong số thơ làm từ xuân 1941 đến xuân 1958.

Trước kia lấy tên là Lá mã tiền do một trong những bài tuyệt cú đầu tiên có câu:
Theo thời hoa cỏ đua màu thắm
Ngậm đắng riêng đôi khóm mã tiền
Nhưng khi đem ra sắp xếp lại, nhận thấy tên sách không nói trọn niềm Thơ. Bèn đổi lại là Đọng bóng chiều cho hợp tình hợp cảnh.
Sông xuân tiếng địch,
Con thuyền tịch dương,
Bồi hồi mây nước muôn phương...
Nha Trang, tiết Lập thu năm Tân Sửu (1961)