Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:22

Ví có nhân duyên đã vợ chồng
Không nên chồng vợ dứt cho xong
Dứt nhau không nỡ theo không nỡ
Theo tội đời nhau dứt tội lòng


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011