Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:48

(Tặng Thi Vũ)

Bờ nghiêng lau lách bước sương lồng
Trăng muộn màng canh lánh mặt sông
Đời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011