Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:32

Lau lách sông thu phủ ngại ngùng
Đò chiều buộc chặt mối sầu chung
Am mây nửa khép bờ sương khói
Không tiếng chuông đưa bớt lạnh lùng!


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011