Thuyền lan, nhè nhẹ đẩy trăng ra
Thử sức mây mưa nơi đó mà
Thừa lúc tối tăm sông trở mặt
Vững tay lèo lái sóng tung hoa
Gió dông ý muốn khoe mình nhỉ
Non nước tình chung biết tớ chưa
Lái vẫn đương hăng trời đã tạnh
Ngỗng trời đeo nguyệt sẽ bay qua


Hoạ vần bài thơ Chơi thuyền gặp mưa của Hàn Mặc Tử.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]