14/06/2021 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Chơi thuyền gặp mưa”

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2010 03:17

 

Thuyền lan, nhè nhẹ đẩy trăng ra
Thử sức mây mưa nơi đó mà
Thừa lúc tối tăm sông trở mặt
Vững tay lèo lái sóng tung hoa
Gió dông ý muốn khoe mình nhỉ
Non nước tình chung biết tớ chưa
Lái vẫn đương hăng trời đã tạnh
Ngỗng trời đeo nguyệt sẽ bay qua
Hoạ vần bài thơ Chơi thuyền gặp mưa của Hàn Mặc Tử.

Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Hoạ “Chơi thuyền gặp mưa”