Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (44)
Đăng ngày 22/04/2016 18:21, số lượt xem: 412

Men tình dậy sóng giữa trời xuân
Lộng toả nguồn mơ khắp cõi trần
Cửa mộng loang đều thơm mỗi ngấn
Cung mừng trải rộng ngát làn vân
Chung trà thắm nghĩa huynh đồng thuận
Hảo hữu quy tầm chén rượu thân
Lặng lẽ hương trầm dâng kính cẩn
Ngoài kia tuổi mới đã loang gần

Gần loang niệm sắc buổi sương nhoà
Lộng trở cung tình mỗi cánh hoa
Vũ khúc mùa xuân ngàn diệu khoả
Nghê thường cõi thế vạn nồng xa
Ngời duyên phối đượm đà hương thoả
Rạng rỡ nguồn yêu thẫm ái hoà
Giữa cảnh dương trần vui xướng hoạ
Mình ta luyến mộng tuổi trăng già

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm