Bấy giờ, Chúa Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:
“Người kia sắp đi xa,
gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.
Ông đưa cho người này năm nén,
người kia hai nén,
người khác nữa một nén,
tuỳ khả năng riêng mỗi người."
(Mt 25:14)

Trời bao la đất bao la
Bốn phương quần tụ một nhà Chúa yêu
Tình ngài tưởng chẳng gì nhiều
Chỉ là ngọn gió ban chiều thổi qua
Phôi pha cánh lá cỏ hoa
Gieo miền tĩnh lặng mù loà thật hư
Tình nghiêng bóng nắng vô tư
Hoàng hôn vọng khúc ca từ thiết thân.

Cõi đời bụi đỏ tình nhân
Năm châu thiên hạ xa gần ngẫm xem
Tình ngài lộ tỏ thâu đêm
Ai anh ai chị ai em ruột mềm?
Ơn ngài thiếu đủ cần thêm?
Thần lương độ nhật êm đềm sáng trưa
Triều dương sóng vỗ có thừa?
Ru lòng nhân loại trăng xưa chẳng già.

Phàm nhân cô lẻ bóng tà
“Con riêng” phẩm hạnh Chúa trao độ thì
Những hè điểm đỏ bài thi
Những thu vàng lá chân đi giao mùa
Những đông gió lạnh mây lùa
Tìm viên ngọc quý, tìm mua nước trời
Vào xuân miên viễn thảnh thơi
Chu toàn nén bạc sinh sôi tiến ngài.

Hồn biển-Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn, mùng ba Tết Đinh Dậu '2017.