Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 29/12/2016 15:48, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:07, số lượt xem: 623

Hỡi ôi cuồng vọng Hán gian tà
Toà cắt “Lưỡi Bò” quẳng thật xa
Cái lũ Tàu con đầu những đá
Đồ quân Khựa láo thứ không nhà
Đất liền dộng pháo mày tan rã
Không hải tung đòn chúng toạc ra
Hãy dẹp trò chơi vàng bạc mã
Thời nay luật pháp thượng tôn mà

Thời nay luật pháp thượng tôn mà
Tập Cận khôn hồn hãy dạt ra
Chớ dại nhào vô rồi trớt bã
Đồ ngu liếm đại sẽ tan nhà
Biển Đông có chủ đừng tham quá
Biên ải luôn người nhớ tránh xa
Hàng xóm láng giềng sao quái lạ
Hỡi ôi cuồng vọng Hán gian tà

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm