Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 20/08/2016 17:45, số lượt xem: 383

Đêm vọng ái tình mải miết thương
Nguyệt chan nồng giấc lịm miên trường
Mềm môi hứa hẹn nguyền lâng gió
Thẫm mắt mong chờ thệ toả sương
Chêm huyễn ảo lừng vang khúc nhạc
Đượm ngào ngon lả ngát mùi hương
Êm lời thắm diệu lòng thơm thảo
Thềm ái bổng lay phả mộng thường

Thường mộng phả lay bổng ái thềm
Thảo thơm lòng diệu thắm lời êm
Hương mùi ngát lả ngon ngào đượm
Nhạc khúc vang lừng ảo huyễn chêm
Sương toả thệ chờ mong mắt thẫm
Gió lâng nguyện hẹn hứa môi mềm
Trường miên lịm giấc nồng chan nguyệt
Thương miết mải tình ái vọng đêm

Thuận nghịch độc