Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/11/2016 15:03, số lượt xem: 534

Mây trắng thờ ơ giữa cõi tà
Chao lòng lỗi hẹn khúc trầm ca
Ngày nao huyễn ảo đừng quên nhá
Hiện tại mờ hoang vốn vậy mà
Ngọt lịm lời trao đầu lưỡi á
Thơm nồng dạ gởi chót tình nha
Mầm yêu ngắn ngủi như đời lá
Đâu nữa mùa thương đẫm ruột rà

Đâu nữa mùa thương đẫm ruột rà
Thôi thì quên nhé tảng lờ nha
Trời trăng mây gió đêu phiêu cả
Chăn gối phấn hương cũng chỉ mà
Suối nguyện e chừng vơi điệu phả
Cung thề có lẽ nghẹn lời ca
Giỡn trêu chê chán rồi tan rã
Mây trắng thờ ơ giữa cõi tà

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm