Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 08/12/2016 17:27, số lượt xem: 679

Duỗi ý nguyền thương thoả mộng tình
Cung đàn phả vọng cõi huyền linh
Mầm thương rực rỡ ngàn năm kỉnh
Quãng nhớ ngào ngon vạn nẻo bình
Ước vẫn duyên ngời mê mải thịnh
Mong hoài sắc toả dặt dìu xinh
Trời ban phước lộc mùa xuân vĩnh
Thảo bút đề thơ rộn rã mình

Thảo bút đề thơ rộn rã mình
Theo làn gió gởi nụ hồng xinh
Triền kia cõi thệ cầu như tính
Nẻo nọ lời mong ước mãi bình
Có phải thiên đường mơ đã định
Nên giờ hạ giới thoả thề linh
Mà ươm kỷ niệm vào miên vĩnh
Duỗi ý nguyền thương thoả mộng tình

Liên hoàn – Ngũ độ thanh –Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm