Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 26/03/2016 21:25, số lượt xem: 676

Sao mãi quặn lòng đau luyến thương
Ngoái sau mùa hẹn hứa thầm nương
Vào đâu ước mộng lời xưa quến
Lặng chốn yêu nồng ái đẫm vương
Chao chọng nghĩa tình đau dạ khúc
Đổi thay duyên nợ xót canh trường
Cao trời hỡi nát tan thề vọng
Rao bán thuở nguyền nuối tiếc hương

Hương tiếc nuối nguyền thưở bán rao
Vọng thề tan nát hỡi trời cao
Trường canh xót nguyệt duyên thay đổi
Khúc dạ đau tình nghĩa chọng chao
Vương đẫm ái nồng yêu chốn lặng
Quến xưa lời mộng ước đâu vào
Nương thầm hứa hẹn mùa sau ngoái
Thương luyến đau lòng quặn mãi sao

Thuận nghịch độc