Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1408)
Đăng ngày 15/10/2016 12:41, số lượt xem: 502

Xa xót dạ tình nuối mãi yêu
Đớn đau thầm nhớ vọng nghiêng chiều
Tà dương khuất nẻo buồn loang dậy
Mộng ước chao lời buốt lặng xiêu
Tha thẩn bước sầu vương trí loạn
Xác xơ hồn rã úa thân liều
Ngà hương rụi tắt lòng ly biệt
Ta thiết thảm đời giữa quạnh liêu

Liêu quạnh giữa đời thảm thiết ta
Biệt ly lòng tắt rụi hương ngà
Liều thân úa rã hồn xơ xác
Loạn trí vương sầu bước thẩn tha
Xiêu lặng buốt lời chao ước mộng
Dậy loang buồn nẻo khuất dương tà
Chiều nghiêng vọng nhớ thầm đau đớn
Yêu mãi nuối tình dạ xót xa

Thuận nghịch độc