Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/07/2016 15:07, số lượt xem: 656

Rơi tình thuở giá lạnh choàng thu
Kiếp lỡ nguyền phai nẻo mịt mù
Rời rã mộng yêu khờ khạo nuối
Guộc gầy thương cảm hững hờ ru
Lời chan buốt đẫm lồng đau khổ
Dạ héo sầu loang trỗi hận thù
Khơi mãi oán hờn tê tái dạ
Vời xa ngút thệ ái vương tù

Tù vương ái thệ ngút xa vời
Dạ tái tê hờn oán mãi khơi
Thù hận trỗi loang sầu héo dạ
Khổ đau lồng đẫm buốt chan lời
Ru hờ hững cảm thương gầy guộc
Nuối khạo khờ yêu mộng rã rời
Mù mịt nẻo phai nguyền lỡ kiếp
Thu choàng lạnh giá thuở tình rơi

Thuận nghịch độc