Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 14/10/2016 12:40, số lượt xem: 536

Thu huyễn ảo tình lạc đớn đau
Sắc xưa ngùi rã ái hoen màu
Mù tăm thệ ước mờ truông nhạn
Biệt dạng ân nguyền mịt khóm lau
Ru mải miết đời hoang phận bạc
Nghẹn hoang tàn số tủi thân nhàu
Tù tâm giữa dạ buồn chan chứa
Du lãng dỗi hờn mộng úa chau

Chau úa mộng hờn dỗi lãng du
Chứa chan buồn dạ giữa tâm tù
Nhàu thân tủi số tàn hoang nghẹn
Bạc phận hoang đời miết mải ru
Lau khóm mịt nguyền ân dạng biệt
Nhạn truông mờ ước thệ tăm mù
Màu hoen ái rã ngùi xưa sắc
Đau đớn lạc tình ảo huyễn thu

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm