Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 22:08, số lượt xem: 498

Gió trở lùa mây quãng lặng mờ
Thôi rồi quá vãng bặt đường thơ
Ngàn phương rụng vỡ chìm trăng ái
Vạn cõi rơi nhoà tản khúc tơ
Khắc khoải tim lòng đau huyễn mộng
Tan tành trí não biệt huyền mơ
Hằng đêm giấc thảm về đau lịm
Khoả đắng đời ta lặng lẽ khờ

Khoả đắng đời ta lặng lẽ khờ
Chi còn thuở hẹn đắm nồng mơ
Loang hồn thảng thốt nhàu cung nguyệt
Trĩu mắt ê chề gãy nhịp tơ
Phú vỡ ân tình tê rẻo nhạc
Thi hờn kỷ niệm buốt làn thơ
Cầu thương nẻo nhớ nào đâu nữa
Gió trở lùa mây quãng lặng mờ

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm